Voorwoord

Navigatie:  »Geen bovenliggende onderwerpen«

Voorwoord

Return to chapter overviewNext page

Welkom in de digitale versie van het Handboek Milieuzorg Tankstations.  Het Handboek is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging  Tankstations (BETA), Bond van Autohandelaren en Garagebedrijven (BOVAG ), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de branche (OOTW).

 

Middels de huidige wijze van opzet van het Handboek wordt inzage verschaft in zaken die van belang zijn voor de ondernemer, managers en voor de medewerkers op tankstations. Het handboek in deze nieuwe vorm geeft inzicht in de wettelijke verplichtingen en hoe deze verplichtingen eenvoudig te implementeren en zelf te controleren zijn. Het kan tevens als naslagwerk worden gebruikt. Hiermee is het ook een effectief hulpmiddel om de milieubelasting op de tankstations tot een minimum te beperken. Het digitale handboek wordt steeds “up to date” gehouden zodat je altijd over de juiste informatie beschikt.

 

In de huidige digitale opzet van het Handboek is overzichtelijk en schematisch de relevante wet- en regelgeving opgenomen wat een goed hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse werkzaamheden op jouw locatie. Bovendien kun je met de aanwijzingen in het Handboek op systematische wijze voorkomen dat er onnodig milieubelasting door jouw tankstation wordt veroorzaakt .

 

Om de kennis over de inhoud van het handboek te vergroten en te testen is er een e-learning  ontwikkeld voor de ondernemer, manager en de medewerkers op tankstations. Tevens is er een inspectielijst in het handboek opgenomen waarmee je zelf kunt controleren of je aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving voldoet. Hiermee kun je ook het risico op financiële schade beperken.

 

Bij het samenstellen van het handboek zijn bovengenoemde doelstellingen steeds als uitgangspunt genomen. Degene die het tankstation drijft, draagt uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

 

Navigatie

hm_btn_toc        Hiermee krijg je altijd de inhoudsopgave in beeld, bijvoorbeeld vanuit het zoekscherm.

hm_btn_search        Met deze knop open je de zoekfunctie. Je kunt hiermee het hele handboek doorzoeken.

functie        Met deze knop kun je wisselen tussen de verschillende handboeken: medewerker, manager of assistent.

 

cicon2        Klik op een gesloten boekje om de onderliggende pagina's te bekijken.

cicon1        Een open boekje betekent dat alle pagina's zijn uitgeklapt.

cicon9        Dit icoontje betekent dat je de pagina hebt geopend.